Επισκευή υγρασίας - βρεγμένης συσκευής

Πληροφορίες και όροι επισκευής συσκευών με βλάβη από υγρασία!

Στα καταστήματα re-store σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες επισκευής βρεγμένων κινητών, όπως και άλλων συσκευών (tablet, laptop κ.ά). Κατά την πολυετή λειτουργία των καταστημάτων μας, έχουμε αναλάβει πολυάριθμες επισκευές βλαβών από υγρασία με υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Διαθέτουμε την πιο προηγμένη τεχνογνωσία και εξοπλισμό στην ελληνική αγορά και μπορούμε να σας προσφέρουμε λύση ακόμη και στις πιο δύσκολες βλάβες.

Σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία διάγνωσης, επισκευής και δοκιμών είναι επίπονη και χρονοβόρα. Ουσιαστικά, η επισκευή βρεγμένης συσκευής καταλήγει συχνά να είναι μία εξειδικευμένη και απαιτητική επισκευή μητρικής πλακέτας. Συνεπώς, ζητούμε από εσάς τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα επιτυχημένης επισκευής. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ενημερωτικές πληροφορίες, όρους και κόστη, για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης.

Διαδικασία επισκευής βρεγμένης συσκευής

Δεδομένου ότι, η βλάβη από υγρασία ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής, μας απαλλάσσει από κάθε περιορισμό επισκευαστικής διαδικασίας. Ακολούθως, παραθέτουμε όλες τις ενέργειες, που ακολουθούνται ως την τελική επισκευή. Η πραγματοποίηση όλων ή κάποιων ενεργειών, εξαρτάται από την εκάστοτε διάγνωση του έμπειρου τεχνικού προσωπικού μας. Παραδίδοντάς τη συσκευή σας για επισκευή από βλάβη υγρασίας, αποδέχεστε ότι η υγρασία μπορεί , ανά πάσα στιγμή, να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας και μας εξουσιοδοτείτε ρητά και ανεπιφύλακτα να προβούμε σε όσες από τις παρακάτω ενέργειες κρίνουμε απαραίτητες για την επισκευή της συσκευής σας.

 • 1. Αποσύνδεση της μητρικής πλακέτας από το πλαίσιο της συσκευής και αποσύνδεσή της από όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά εξαρτήματα.
 • 2. Χημικός καθαρισμός μητρικής πλακέτας με υπερήχους σε ειδικό εξοπλισμό, για την αφαίρεση της απομένουσας υγρασίας, των αλάτων και των οξειδώσεων.
 • 3. Αφαίρεση καλυμμάτων πλακέτας για ενισχυμένο χημικό καθαρισμό, στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για αποτελεσματικότερο χημικό καθαρισμό και επανασυγκόλλησή τους.
 • 4. Καθαρισμός περιφερειακών εξαρτημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • 5. Έλεγχος κατάστασης μητρικής πλακέτας με χρήση ισχυρού μικροσκοπίου και δοκιμές εκκίνησης της λειτουργίας της, με παράλληλους ελέγχους πιθανών υπερθερμάνσεων ή άλλων βλαβών.
 • 6. Μικροεπισκευές ηλεκτρονικών βλαβών στην μητρική πλακέτα στις οποίες δεν περιλαμβάνεται αντικατάσταση υλικών.
 • 7. Έλεγχος καλής λειτουργίας περιφερειακών εξαρτημάτων.

Τα στάδια ενεργειών (1) έως (7) έχουν συγκεκριμένο κόστος που αναφέρεται στη συνέχεια, συνεπώς οι τεχνικοί μας δεν διακόπτουν τις ενέργειές τους αυτές, ώστε να σας ανακοινώσουν το κόστος και να ζητήσουν τη συναίνεσή σας για την πραγματοποίησή τους. Σε περίπτωση, που δεν διαπιστωθούν περαιτέρω βλάβες στη μητρική πλακέτα ή δεν απαιτηθεί αντικατάσταση κάποιων περιφερειακών εξαρτημάτων, και μετά από εξαντλητικές δοκιμές, σας παραδίδουμε τη συσκευή σας με κόστος επισκευής, που αναγράφεται παρακάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, σας ενημερώνουμε ξεκάθαρα και αναλυτικά για το επιπλέον κόστος επισκευής βλαβών μητρικής πλακέτας ή/και περιφερειακών εξαρτημάτων, ώστε να εγκρίνετε την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής.

Όταν υπάρχουν βλάβες στην μητρική πλακέτα, απαιτούνται δύσκολες και αρκετά χρονοβόρες διαδικασίες με εξειδικευμένα εργαλεία, μικροσκόπια και ειδικό σταθμό συγκόλλησης. Επίσης, γίνονται από πολύωρες έως ολιγοήμερες δοκιμές. Συνεπώς, ζητούμε την κατανόηση σας και την υπομονή σας έως την ολοκλήρωση της επισκευής. Εάν προκύψουν βλάβες, που δεν επισκευάζονται, χρεώνεστε μόνο το ελάχιστο κόστος ελέγχου και διάγνωσης, που αναφέρεται παρακάτω, χωρίς να χρεώνεται ο χημικός καθαρισμός και τυχόν άλλες εργασίες επιδιόρθωσης επιμέρους βλαβών (επιτυχημένες ή μη). Εφόσον, κατά την προσπάθεια επισκευής χρησιμοποιήθηκαν καινούργια ανταλλακτικά, οι τεχνικοί μας θα τα αντικαταστήσουν και θα σας παραδώσουν τη συσκευή με τα παλαιά ανταλλακτικά. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζουμε την πιθανότητα αντικατάστασης της μητρικής πλακέτας με νέα ή μεταχειρισμένη και ενημερώνουμε για κόστος, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

Εγγύηση επισκευών

Εγγύηση καλής λειτουργίας δίνεται μόνο για τα περιφερειακά εξαρτήματα, που χρειάστηκε να αντικατασταθούν. Η εκάστοτε διάρκεια εγγύησης αναφέρεται στην/ις ιστοσελίδα/ες μας αναλυτικά για όλα τα ανταλλακτικά. Δεν δίνεται καμία εγγύηση για τη λειτουργία των υπολοίπων περιφερειακών, που δεν αντικαταστάθηκαν. Σας ενημερώνουμε δε ότι, δεν υπάρχει ασφαλής τεχνική πρόβλεψης, ώστε να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, αν ένα εξάρτημα περιφερειακό ή ενσωματωμένο πάνω στη μητρική πλακέτα, που ήρθε σε επαφή με υγρασία, θα λειτουργεί σωστά στο μέλλον και για πόσο χρόνο.

Για επισκευές βλαβών στη μητρική πλακέτα, δεν παρέχεται πλήρης εγγύηση, αλλά ισχύουν τα εξής:

 • 1. Αν προκύψει η ίδια βλάβη εντός 3 μηνών, γίνεται προσπάθεια επανάληψης της επισκευής.
 • 2. Αν προκύψει νέα βλάβη εντός 3 μηνών, που σχετίζεται με την αρχική υγρασία, και επιθυμείτε να επισκευαστεί, δίνεται έκπτωση, συναρτώμενη του αρχικού κόστους, για την επισκευή της νέας βλάβης.
 • 3. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προσφερθεί έκπτωση σε μελλοντική επισκευή ή άλλη υπηρεσία.

Τιμοκατάλογος επισκευών

Smartphones και Tablets

 • Επιτυχής χημικός καθαρισμός: 40€ + ΦΠΑ (49,60€ με ΦΠΑ)
 • Ελάχιστη χρέωση ανεπισκεύαστης συσκευής: 10€ + ΦΠΑ (12,40€ με ΦΠΑ)
 • Επισκευή μητρικής και επιπρόσθετες βλάβες: κατόπιν συνεννόησηςΦορητοί και Σταθεροί υπολογιστές

 • Επιτυχής χημικός καθαρισμός: 50€ + ΦΠΑ (62,00€ με ΦΠΑ)
 • Ελάχιστη χρέωση ανεπισκεύαστης συσκευής: 12€ + ΦΠΑ (14,90€ με ΦΠΑ)
 • Επισκευή μητρικής και επιπρόσθετες βλάβες: κατόπιν συνεννόησης